Інноваційні рішення для ефективного господарювання. Тренінг четвертий.
Про диференцiйоване внесення добрив, картування полiв, передпосiвний обробiток, IT технологiї у агро розповіли сьогодні нашим шановним відвідувачам.
На базі господарства Агропродсервiс, у с. Настасiв, Тернопiльського району сьогоднi вiдбувся тренiнг для наших замовникiв.
Спiкери компанiй @claas , @amazone_group , @bednar_ua розповiли про актуальнiсть застосування iнновацiйних технологiй у сучасному господарюваннi.
Дякуємо, що провели з нами цей продуктивний i цікавий день! Хай правильнi iнвестицiйнi рiшення приносять нашим поважним аграрiям бажанi прибутки.