Робочі години 09:00 - 18:00

Так, доволі популярними стають раціони із високим умістом кукурудзяного силосу, адже, по суті, це дуже зручний, дешевий та легкий у заготівлі корм. Щоправда, є невеликий технічний нюанс: як саме «видобути» із кукурудзи той неоціненний прихований потенціал? Чого бракує класичному кукурудзяному силосу? Насамперед — структури та енергетичної поживності, які ми невпинно прагнемо покращити шляхом додавання структурних компонентів — сіна, соломи та концентрованих енергетичних добавок.

Чимало досліджень було проведено у процесі пошуку раціонального співвідношення між довжиною (структурою) кормових часток та ступенем плющення зерна (енергією) кукурудзяного силосу, а також технологічного способу отримання таких бажаних фізичних властивостей, допоки восени 2008 року на одній із ферм у США, штат Міссурі, випадково не було заготовлено «неправильний силос». Його частки були незвичайно довгими та сильно пошматованими. Проте, як згодом виявилося, після згодовування такого «неправильного» харчу показники надою корів раптом «поповзли» вгору. Звичайно, що такі неочікувані, але приємні результати не залишились непоміченими, і невдовзі Росс Дейл та РоджерОлсон почали працювати над вирішенням проблеми реплікації таких характеристик «нового» кукурудзяного силосу. Результатом цієї плідної роботи став абсолютно новий концепт процесора, до цього відомого як корн-крекер, та методика цілком новітнього способу заготівлі силосу із кукурудзи, які було об’єднано під загальною назвою Shredlage™ (шредледж) та представлено широкому колу американських молочарів у 2010 році. Інновація викликала надзвичайний резонанс: тільки у сезон 2013 року було продано 220 одиниць, а до кінця 2015-го, коли компанія CLAAS офіційно підписала ліцензійну угоду про співпрацю із компанією Shredlage — понад 600 таких процесорів уже працювало на полях США.

Процесор MCCSHREDLAGEСилос полюбляє шматування?

Шредледж являє собою кукурудзяний силос із теоретичною довжиною подрібнення часток від 26 до 30 мм (порівняйте лишень зі звичними 12–17 мм!), складові якого було піддано інтенсивному механічному впливу (шматуванню). В основі технології силосозаготівлі — застосування спеціального процесора MCC SHREDLAGE, який обладнано двома вальцями на 110 та 145 зубів діаметром 250 мм зі спеціальною спіральною проточкою по периметру. Завдяки такому виконанню цього робочого органу забезпечується надзвичайно інтенсивне плющення і розривання зерен, ефективне розщеплення рослинної маси вздовж волокон та відокремлення кори кукурудзяного стебла від його м’якої серцевини.
Яскравим свідченням енергетичної поживності шредледж-силосу є висока оцінка ступеня розщеплення зерен кукурудзи як індикатора перетравності крохмалю, яка у середньому становить 72% (і може сягати навіть 80%!). Відповідно до методики, розробленої доктором ДейвомМертенсом, оптимальне значення має бути вищим за 70%, допустиме — перебувати у межах 50–70%, недопустиме — менше 50%. Для порівняння, відповідна оцінка для кукурудзяного силосу, пропущеного ч嬬рез класичні валь¬¬¬ці, становить у середньому 65%. Ку­¬курудзяний крохмаль — це легкодоступне джерело енергії і один із основних показників якості силосу, що забезпечує поліпшення мікробіологічних процесів у рубці, рівень інтенсивності утворення летких жирних кислот. Завдяки правильному подрібненню зерен, а отже, вищому рівню доступного для перетравлення крохмалю від корови вдається отримати один додатковий кілограм молока на добу. Непогана прибавка, чи не так? І це тільки початок…

І корові добре, і господарю зиск…

Приклад розподілу часток шредледж по фракціях для довжини подрібнення 26 мм та 30 мм відповідно

Відмінна структура корму, що досягається завдяки більшій довжині подрібнених часток, оптимальному розподіленню за фракціями, розщепленню листостеблової маси вздовж волокон, ефекту шматування силосних часток, забезпечує утворення доброго клітковинного мату, посилює моторику рубця, сприяє процесу ремигації. Своєю чергою інтенсивна секреція слини підтримує слабо-кисле середовище рН (вище 6,0), завдяки чому розмножується велика кількість корисних бактерій, які зосереджені на часточках корму. В результаті отримуємо надзвичайно ефективне, правильне фізіологічне функціонування рубця, хорошу перетравність клітковини (практичні досліди показали зростання останнього показника на 10,8% порівняно із традиційним силосом) та запобігаємо виникненню ацидозу. В підсумку користь від нового силосу отримує не лише корова, а й виробник. Велика кількість структурної клітковини корму дає змогу господареві виключити із раціону солому та зменшити частку згодовування сіна і сінажу, частково замінивши їх на шредледж. У наш час, коли доволі важко отримати достатню кількість хороших укосів, такий підхід однозначно принесе відчутний зиск в економіку молочнотоварного виробництва.


Нюанси заготівлі «заокеанського прибульця»

Для отримання якісного шредледж-силосу заготівлю корму варто проводити, коли вологість рослин перебуває в діапазоні 66–68%, а виповненість зерен — 1/2–2/3 молочної лінії, притримуватись довжини подрібнення у діапазоні 26–30 мм, тримати зазор між вальцями в межах 1,25–1,75 мм, аби досягти ефекту повного руйнування зернівки.
Щодо збільшення довжини подрібнення силосних часток чимало фермерів може задатися питанням: а як же цей корм трамбується? Відповідь тут однозначна — звично, і практично без жодних змін відносно класичної технології. Останні дослідження, опубліковані в американському журналі DAIRY HERD MANA¬GEMENT, показують, що середній ступінь ущільнення шредледж у разі закладання у силосні траншеї та кургани становив 251,5 кг СР/м3 проти 237,1 кг СР/м3 для звичайного кукурудзяного силосу. Тож можна сказати, що шредледж трамбується навіть краще.
А як же сортування?! Для звичайного ку¬¬курудзяного силосу (і досвід це доводить) за збільшення довжини кормових часток збільшується і сортування. Тут варто пам’ятати, що найбільше на рівень сортування впливатиме відповідність довжини подрібнення часток умісту сухої речовини, фаза заготівлі та швидкість закладання корму в траншею, також доречною буде порада керуватися рекомендаціями, поданими у табл. 1.

Таблиця 1.
Рекомендовані довжина подрібнення та зазор між вальцями залежно від вологості маси

Вологість масиДовжина подрібненняЗазор між вальцями
70%261,75
69%261,75
68%261,75
67%261,75
66%261,75
65%261,5
64%231,5
63%231,5
62%211,25
61%211,25
60%211,25

Чимало практичних досліджень неодноразово підтвердили ефективність та переваги силосу шредледж. Так, одне із найбільших та найширших було проведено спеціалістами Університету штату Вісконсин на фермі «Арлінгтон». Основу раціону там становив силосний гібрид кукурудзи Mycogen (F2F627). Заготівлю проводили у вересні 2013 року кормозбиральними комбайнами JAGUAR 940 (один із них було обладнано класичним корн-крекером, а другий — процесором SHREDLAGE) в один і той самий день за виповненості зернівки кукурудзи на рівні молочної лінії. Вальці класичного процесора було налаштовано на зазор 2 мм та різницю швидкостей 40% за довжини подрібнення 19 мм. Кукурудзяний шредледж збирали комбайном зі спеціальними вальцями, налаштованими на зазор 2 мм та різницю швидкостей 32%, за довжини подрібнення часток 26 мм. Обидва види фуражу було закладено у пластикові силосні рукави та витримано до початку випробування його якості шляхом згодовування тваринам, що розпочалося у січні 2014 року.

Високу ефективність доведено експериментально

В експерименті із перевірки ефективності годівлі обома видами приготованого корму, який тривав 16 тижнів, брали участь 120 корів голштинської породи, що перебували посередині лактаційного періоду. Корів розподілили на 15 загонів по 8 тварин у кожному. Після цього у випадковому порядку тваринам кожного із загонів було призначено один із трьох типів раціону: перший — з умістом 45% (на основі СР) силосу шредледж, другий — з умістом 45% (на основі СР) класичного кукурудзяного силосу і третій — з умістом 35% (на основі СР) класичного кукурудзяного силосу та 10% (на основі СР) сіна. Раціони містили також 10% люцернового силосу і 45% суміші концентратів, що складалась із меленої кукурудзи, кукурудзяного глютену, соєвого шроту, захищеного жиру, мінералів, вітамінів та румензину.
Кормосуміші на основі шредледж та класичного силосу мали у середньому однаковий уміст СР (39%) та рівень рН (3,9). Оцінка розщеплення зерен кукурудзи для шредледж становила у середньому 72%, а для класичного силосу — 68%. При цьому варіація значення під час відбору зразків була значно нижчою для раціону на основі шредледж.
Вміст крупної фракції (понад 19 мм), яка стимулює жуйну активність корів, у всіх відібраних протягом випробування зразках був більшим для раціону на основі шредледж (у середньому 18% проти найнижчого показника — 7% для класичного силосу). Також варто зазначити, що протягом усього експерименту рівень сортування був мінімальним і мав однаковий характер для всіх трьох кормосумішей.
У перебігу випробування з’ясу¬ва¬ло¬ся, що споживання сухої речовини раціону, приготованого на основі шредледж, було на 230 г більшим, порівняно із раціоном на основі класичного силосу, та на 280 г — порівняно із класичним силосом із додаванням сіна. Середній надій за згодовування шредледж був на рівні 51,1 кг/добу із конверсією корму 1,89 одиниць. Водночас для раціонів на основі тільки класичного силосу та класичного с謬¬¬лосу із сіном ці показни­ки були на рівні 58,8 кг/до¬бу із конверсією корму 1,88 та 58,7 із 1,78 відповідно. Озна­йомитись із відповідною динамікою за отриманими експериментальними даними можна із графіка та табл. 2.
Молочна продуктивність корів при згодовуванні раціонів на основі шредледж (SHRD), класичного кукурудзяного силосу (KP) та класичного силосу з сіном (KPH)
Таблиця 2
Середні значення по споживанню СР, молочній продуктивності та конверсії корму за період випробування для раціонів на основі шредледж (SHRD), класичного кукурудзяного силосу (KP) та класичного силосу з сіном (KPH)

Корови стверджують: тест пройдено!

Шредледж — це новітній тренд нової технології заготівлі кукурудзяного силосу, який стрімко «завойовує» шлунки корів та «приковує» до себе посилену увагу молочарів.
Із кожним експериментом, із кожним новим фермером, який переходить на цю технологію, шредледж доводить свою силу і завойовує все більше своїх прихильників як серед корів, так і серед їхніх власників. Адже він має усе необхідне для досягнення великих надоїв: відмінну структурність кормочасток для чудової роботи рубця; високу поживність, що знижує рівень витрат на низькокалорійні наповнювачі; значний уміст фізіологічно ефективної клітковини, що забезпечує добру перетравність; оптимальне розщеплення зерен для більшого вмісту доступної енергії.

Закрыть меню

Pin It on Pinterest

Share This