Показ в роботi дискової борони @amazone.ukraine CATROS 6003

Демонстрацiя вiдбувалася на перезволоженому ґрунтi, на забур’яненому полi по пожнивних залишках соняшнику.

Усi вiдвiдувачi уважно спостерiгали за роботою агрегата. Котрий, звiсно впорався чудово.

#AMAZONE #companylan