You are currently viewing CROP SENSOR від CLAAS – інструмент для диференційованого внесення азотних добрив

Перед багатьма фермерськими господарствами в сфері рослинництва постає проблема оптимізації внесення азотних добрив у ґрунт. Адже його властивості навіть в межах одного поля можуть суттєво відрізнятися. В тих ділянках, де азоту недостатньо, рівень врожайності культур є низьким. З іншої сторони, збагачені природними нітратами рослини дають в результаті високі врожаї.

CROP SENSOR від CLAAS – це інструмент для диференційованого внесення азотних добрив, регуляторів росту та засобів захисту рослин для різних культур. Завдяки його використанню вноситься лише така кількість азоту, яку рослина може прийняти.

Переваги використання CROP SENSOR

  • Оптимальний розподіл та економія добрив
  • Підвищення урожайності
  • Підвищення якості зерна
  • Врівноважений баланс азоту в ґрунті.

Датчик CROP SENSOR легко встановлюється в передній частині трактора. Він оснащений активною системою вимірювання з чотирма світлодіодами великої потужності. CROP SENSOR працює 24 години на добу. Cистема не залежить від зовнішнього освітлення та часу доби. 

Робота з частотою від 10 до 800 вимірювань в секунду є важливою передумовою найвищої точності вимірюваного стану насаджень.

Система вимірювання сумісна з будь-якою культурою та завдяки вертикальному встановленню може більш ефективно відслідковувати листкову біомасу, створюючи повний портрет окремої рослини. Виміряне значення біомаси інформує про щільність насаджень. Завдяки граничному значенню біомаси, система може добре реагувати на зовнішні ситуації, наприклад пошкодження , викликані посухою чи морозом.

За допомогою CROP SENSOR можна також виміряти індекс азоту, проаналізувати потреби рослин в поживних речовинах та коригувати кількість внесення добрив у ґрунт.

Під час вимірювання датчиком здійснюється сканування всього поля, а значення автоматично зберігаються. Система виконує просте та швидке документування індексів азоту та біомаси.

Для щоденного використання користувачу запропоновано декілька варіантів вільного калібрування:

  • 1-точкове калібрування 
  • 2-точкове калібрування

Також в режимі AUTO датчика CROP SENSOR система автоматично розраховує середнє значення та оптимальний діапазон регулювання для всіх культур і робіт.

В епоху особливої уваги до навколишнього середовища та збільшення виробничих витрат оптимізація є важливим критерієм роботи. З допомогою карти поділу поля на різні зони очікуваної урожайності можна досягти оптимального балансу внесених добрив

  CROP SENSOR – це повністю сумісний з ISOBUS датчик рослин. Він використовується всього декілька місяців на рік, тому при його розробці особлива увага приділялась розробці спрощеного та зрозумілого управління, що складається з трьох меню :

  • Робоче меню
  • Меню калібрування
  • Меню налаштування